Pojęcie monoteizmu - czym jest?

Monoteizm - termin utworzony z greckiego monos jeden i theos bóg oznaczający wiarę i część jednego jedynego boga,

wykluczając kult wszystkich innych istot i bytów czczonych w politeizmie przez co różni się od monolatrii i henoteizmu, które czcza i uznają jednego boga, ale nie wykluczają istnienia innych bóstw. W religioznawstwie monoteizm oznacza wyższy etap w rozwoju wysoko zorganizowanych religii, następujący po politeizmie czyli wielobóstwie. Religie takie nazywa się monoteistycznymi. Takimi religiami sa judaizm, chrześcijaństwo i islam. Zalicza się też nieraz do nich mazdeizm Zaratusztry, który czci absolut w postaci transcendentnego Ahura-Mazdy, jednak nie jest wolny od elementów dualistycznych. Współczesne badania religioznawcze wskazują, że monoteizm nie jest ostatnim etapem rozwoju religii i przechodzi dalszą ewolucję, o czym może świadczyć proces jego politeizacji np. przez wprowadzenie kultu świętych oraz dążenie do depersonalizacji i dezantropomorfizacji boga przez sprowadzenie wiary religijnej do refleksji intelektualnej i panteistycznego kultu bezosobowych sił przyrody.

 

Kalendarze reklamowe - w Warszawie - www.kalendarzezagrosze.pl