Kartka z kalendarza - 27 wrzesień

Dzisiaj mamy 27 wrzesień - czwartek 2018 roku.

 

Wchód słońca - 06:22, zachód słońca - 18:17

 

Imieniny obchodzą: Mirabella, Damian, Wawrzyniec

 

Święty dnia:

 

Święty Wincenty de Paul - kapłan. Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy niedaleko Dax. Studiował w Tuluzie. Mając19 lat został kapłanem. W latach 1605-1607 miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie. Od 1608 roku mieszkał w Paryżu. Tutaj został proboszczem. Był także kapelanem w domu generała galer królewskich. W tym czasie złożył ślub poświęcenia się ubogim. W ciągu najbliższych lat zgromadził kapłanów, którzy pragnęli podjąć opiekę nad potrzebującymi. W 1625 roku założył zgromadzenie Misjonarzy - lazarystów. Powołał także zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, zwane wincentkami lub szarytkami. Wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia - zorganizował caritas we Francji. Przyczynił się odnowy życia religijnego. w okresie frondy niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Prze wiele lat był członkiem Rady Królewskiej - tzw. Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny. Zmarł w wieku 79 lat. Beatyfikowany w 1729 roku, kanonizowany w 1737. Leon XII ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele katolickim. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów, szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali, więźniów.

 

Przysłowie:

 

Straszna jest wrześniowa słota - miarka deszczu, korzec błota.

 

Kalendarze reklamowe - w Warszawie - www.kalendarzezagrosze.pl