Our people

Śmietnik na posesji

Wewnątrz domu sprawę załatwiają kosze i separatory do segregowania.

Regulacja ogrzewania

Aby koszty eksploatacji instalacji przeciwoblodzeniowej były jak najniższe, powinna ona działać wtedy, gdy jest potrzebna.

Budowanie domu - szalowanie betonu

Szalowanie betonu może się wydawać czynnością zupełnie nieskomplikowaną.

Jaką bramę do ogrzewanego garażu?

Zaizolowany termicznie i ogrzewany garaż powinien mieć ciepłą bramę.

Jak spisać testament?

Ustawowe zasady dziedziczenia nie mają zastosowania, jeżeli właściciel mieszkania pozostawi testament.

Co to jest zapis widykacyjny?

Do niedawna, sporządzając testament nie można było wskazać, że część majątku np. mieszkanie po śmierci przekazujemy na rzecz konkretnej osoby, np. dziecka.