Czy GMO jest zagrożeniem?

Zgodnie z badaniami Eurobarometru ok. 80% obywateli Unii Europejskiej jest zdania, że żywność zmodyfikowana genetycznie jest nienaturalna, niebezpieczna dla zdrowia i zagraża przyszłym pokoleniom.

W związku z tym obecność stref z uprawami GMO w Polsce moze wpłynąć na ograniczenie eksportu naszej żywności do krajów unijnych. Po raz kolejny zatem należy zastanowić się nad zagrożeniami związanymi z wprowadzeniem na nasz rodzimy rynek upraw GMO. Ewentualne zakładanie stref lub innych form komercyjnych upraw roślin GMO moze doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Wspomniane strefy będą rozsadnikiem GMO dla dużych przestrzeni upraw konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych w całym kraju. Żadne izolacje przestrzenne nie zahamują rozprzestrzeniania się GMO na duże odległości. Wprowadzenie stref GMO w pierwszej kolejności spowoduje uśmiercenie upraw ekologicznych, które nie tolerują żadnej formy GMO. Badania wykazują, że uprawy GMO nie powodują zwiększenia plonów, a w niektórych przypadkach prowadzą do ich zmniejszenia od 5% do 20%. Potwierdziło Ministerstwo Rolnictwa Stanów zjednoczonych w raporcie z 2016 roku, który informuje, że 20-letnim okresie intensywnego stosowania upraw transgenicznych nie stwierdzono wpływu upraw GMO na zwiększenie plonów.

 

Sztuczna trawa ogrodowa - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

W tym samym czasie w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej przy zachowaniu hodowli tradycyjnej opartej na zastosowaniu najnowszych osiągnięć genomiki i biologii molekularnej plony wzrosły od 10 do 20%. wzorem innych krajów należy wprowadzić bezwzględny zakaz zakładania komercyjnych upraw w formie stref GMO. Został on już wprowadzony we Francji, a także w Austrii na podstawie Gentechnik Anbauverbots Rahmengesetz.

W Niemczech trwają prace nad zakazem, który zostanie wprowadzony w drodze nowelizacji. Węgry umieściły w Konstytucji zapis, że kraj ten będzie wolny od GMO. Nie należy więc obawiać się kar ze strony Unii Europejskiej po zablokowaniu w Polsce wprowadzania stref GMO. W 2011 roku Parlament Europejski ogromną większością głosów wyraził opinię, że o wprowadzeniu lub zakazie upraw roślin genetycznie modyfikowanych na własnym terenie winny decydować państwa członkowskie, a nie Komisja Europejska. Obecnie żaden przepis prawny Unii Europejskiej nie nakazuje ani nie zakazuje ustanawiania stref uprawy GMO wprowadzanych na potrzeby komercyjne. Komisja Europejska nakazuje jedynie prowadzenie rejestru upraw GMO, które może być pusty.

 

Sztuczna trawa balkonowa - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

Wprowadzenie w naszym kraju komercyjnych upraw GMO w formie wyznaczonych stref narazi Polskę na zablokowanie bardzo dobrze rozwijającego się eksportu zdrowej, wolnej od gMO i wysoko cenionej przez zagranicznych odbiorców żywności, w tym także miodu. Naszym wspólnym bardzo ważnym obowiązkiem jest troska o jak najlepszy jej wizerunek. Polska, w przeciwieństwie do wielu innych państw unijnych, jest krajem w duzej mierze rolniczym, eksportującym znaczna część swoich produktów rolniczych i ogrodniczych.

Ograniczenie eksportu związane z ewentualnym wprowadzeniem upraw roślin genetycznie modyfikowanych w formie wspomnianych stref moze wpłynąć na osłabienie naszego rozwoju gospodarczego. W 2009 roku w zamówionym przez Szwecję transporcie kukurydzy konwencjonalnej importer stwierdził 3,5% zanieczyszczenia pasz kukurydzą GMO, MON 810. Wówczas wraz ze zwrotem transportu Szwedzi ogłosili Polskę niewiarygodnym kontrahentem, zamykając swój rynek przed importem polskich produktów rolniczych. Negatywny stosunek do GMO zajmuje także Rosja. W sierpniu 20016 roku prezydent Putin podpisał dekret kategorycznie zakazujący uprawy i importu do Rosji roślin oraz żywności GMO.

 

Sztuczna trawa tarasowa - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

źrodło: materiały prasowe miesięcznik Mam ogród