Telewizja bez opłat

Jeżeli ukończyliśmy 60 lat i mamy prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, nie musimy płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Dzięki temu oszczędzimy co miesiąc 19,30 zł, a rocznie 232 zł. Każdy, kto ukończył 75 lat, jest zwolniony z opłaty. Trzeba jednak iść na pocztę i wypełnić wniosek.