Porozumienie Multimedia Polska i ZAiKS

Multimedia Polska oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS podpisały porozumienie regulujące wzajemne stosunki.

Obie strony zawarły także umowę licencyjną w zakresie reemisji utworów, regulującą zapłatę wynagrodzeń autorskich dla twórców reprezentowanych przez ZAiKS. Zawarcie umowy stanowi potwierdzenie zasad stosowanych przez ZAiKS wobec wszystkich operatorów w Polsce, które to zasady są przedmiotem zatwierdzenia w trybie przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

źródło: satkurier.pl