Warning: A non-numeric value encountered in /home/seoarte2/domains/okolczykowani-portal/public_html/templates/theme1447/includes/includes.php on line 76

Warning: A non-numeric value encountered in /home/seoarte2/domains/okolczykowani-portal/public_html/templates/theme1447/includes/includes.php on line 76
Porozumienie Multimedia Polska i ZAiKS

Porozumienie Multimedia Polska i ZAiKS

Multimedia Polska oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS podpisały porozumienie regulujące wzajemne stosunki.

Obie strony zawarły także umowę licencyjną w zakresie reemisji utworów, regulującą zapłatę wynagrodzeń autorskich dla twórców reprezentowanych przez ZAiKS. Zawarcie umowy stanowi potwierdzenie zasad stosowanych przez ZAiKS wobec wszystkich operatorów w Polsce, które to zasady są przedmiotem zatwierdzenia w trybie przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

źródło: satkurier.pl