Nowy aparat fotograficzny od Sony

Aparat Sony QX10 oraz QX100 mogą być użyte w parze z każ­dym urzą­dze­niem dzia­ła­ją­cym pod kon­tro­lą An­dro­ida 4.2 oraz iOSa 6.0.

Wy­star­czy za­insta­lo­wać od­po­wied­nią apli­ka­cję i zy­sku­je­my apa­rat o nie­osią­gal­nych dla apa­ra­tów w smart­fo­nach czy ta­ble­tach pa­ra­me­trach. Jest to właściwie samodzielny aparat fotograficzny z własnym akumulatorem, kartą pamięci i fizycznym spustem migawki. Dołączenie smartfona jest nam potrzebne jedynie w celu uzyskania podglądu aktualnie wykonywanych zdjęć. Precyzyjne i najwyższej jakości zdjęcia idealnie sprawdzą się w kalendarzach jednodzielnych.

 

źródło: onet.pl

 

Kalendarze jednodzielne Warszawa - w Warszawie - www.kalendarzezagrosze.pl