1. Bramy garażowe - ważne informacje

Wymagania techniczne i metody badań

 

Bramy, wg normy PN-EN 13241-1 powinny być poddane następującym badaniom:

  • wodoszczelność
  • wydzielania substancji niebezpiecznych
  • odporności na obciążenie wiatrem
  • oporu cieplnego (jeśli dotyczy - decyzję podejmuje producent bramy)
  • przepuszczalność powietrza
  • bezpiecznego otwierania (dla bram o pionowym ruchu skrzydła)
  • określenia geometrii elementów szklanych
  • wytrzymałości mechanicznej i stateczności
  • sił wywieranych (dla bram z napędem)
  • trwałości wodoszczelności, oporu cieplnego, przepuszczalności powietrza, bez ich pogorszenia.

Tarkett - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

Wodoszczelność

 

Wodoszczelność jest sprawdzana na stanowisku badawczym, które umożliwia natryskiwanie wody w ilości 2 +/- 0,2 l/min na 1 m2 bramy i dozowanie ciśnienia wartości 10, 30, 50 Pa oraz wyższego, w przypadku gdy brama powinna mieć szczelność określoną szczególnymi wymaganiami w miejscu jej zastosowania. Badanie jest prowadzone wg normy PN-EN 12489:2002P. Klasy odporności na przenikanie wody określa się wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 12425:2002P. Podczas badania prowadzona jest obserwacja i rejestracja ilości wody przedostającej się na wewnętrzną stronę obiektu badań (przenikanie przez: połączenia między ościeżnicą a skrzydłem bramowym, przeszklenia, wypełnienia, otwory wentylacyjne itp.).

 

Wydzielanie substancji niebezpiecznych

 

Bramy powinny spełniać wymagania ustawodawstwa europejskiego i przepisów krajowych, regulacji i decyzji administracyjnych w zakresie wydzielania substancji niebezpiecznych. Europejska baza i krajowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych sa dostepne na stronie internetowej. W Polsce nie ma jeszcze przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych z bram.

 

Kolorowe wykładziny pcv - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

Odporność na obciążenie wiatrem

 

Bramy powinny być zaprojektowane dla przewidywanej różnicy ciśnień, jakim mogą być poddane. Podstawowym założeniem jest odporność bramy zewnętrznej na ciśnienie wartości 450 Pa (dodatnie i ujemne), wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 12424:2002P. Norma ta podaje klasy odporności na obciążenie wiatrem. Badanie przeprowadza się na specjalnym stanowisku, które wywiera na badana bramę ustaloną wartość ciśnienia, norma badawcza PN-EN 12444:2002 dopuszcza również wykonanie badania przez równomierne rozkładanie obciążników na ułożonej poziomo bramie i wykonanie dodatkowych obliczeń.

 

Opór cieplny

 

Decyzję o określeniu dla bramy oporu cieplnego (izolacyjności termicznej) podejmuje producent. Jeśli tak, to zastosowanie ma norma PN-EN 12428:2002P, na podstawie której przeprowadzane są obliczenia współczynnika ciepła. Określenie oporu cieplnego moze być także przeprowadzone na odpowiednim stanowisku badawczym.

 

Montaż wykładzin Warszawa - w warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

źródło: materiały prasowe miesięcznik Inżynier budownictwa