Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Dlaczego zamiast wentylacji grawitacyjnej warto mieć mechaniczna z odzyskiem ciepła.

 

Wentylacja grawitacyjna - nazywana zazwyczaj naturalną polega na wyposażeniu budynku w pionowe kanały wentylacyjne, przez które następuje wymiana powietrza, wywołana różnicą jego temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz domu. Wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości kontroli wymiany powietrza, która uzależniona jest jedynie od warunków pogodowych. Wywołane w budynku podciśnienie wymusza dopływ chłodniejszego powietrza z zewnątrz. Ze względu na różnice temperatury zimą proces ten jest bardzo intensywny. Prowadzi do dużych strat ciepła. Aby temu zapobiec,opracowano systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła.

 

Dywilan - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

Dzięki zastosowaniu wentylatorów do wymiany powietrza dochodzi w domu. Do zalet wentylacji mechanicznej można zaliczyć ograniczenie zużycia energii poprzez odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego i kontrolowaną filtrację powietrza w każdym pomieszczeniu. z dotychczasowych doświadczeń wynika też, że powietrze w pomieszczeniach jest zdrowsze i znacznie czystsze. Ponadto, z pomieszczeń usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, w tym m.in. dwutlenek węgla, wilgoć, lotne związki organiczne z materiałów budowlanych, z także zapachy.

 

Wykładziny - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

źródło: materiały prasowe poradnik Ładny dom