Dostawca energii elektrycznej - pytanie

Co jest najważniejsze w umowie?

 

Najważniejsze zapisy zawarte w umowie, z którymi bezwzględnie musimy się zapoznać to:

 

- ceny energii

 

- dostępne opcje płatności np. co miesiąc, rozliczanie prognozowane raz na pól roku czy raz na rok

 

- okres obowiązywania umowy i warunki jej wypowiedzenia np. czy umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy

 

- czy umowa nie wiąże się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług np. często sprzedawcy niejako przy okazji proponują usługę ubezpieczeniową dla klienta

 

Wszyscy sprzedawcy energii oferują załatwienie formalności w imieniu klienta. To bardzo wygodne. Wystarczy, że podpiszemy umowę wraz z pełnomocnictwem, a nowy sprzedawca wypowie obowiązującą umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wykładziny - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

źródło: materiały prasowe poradnik Ładny dom