Jak spisać testament?

Ustawowe zasady dziedziczenia nie mają zastosowania, jeżeli właściciel mieszkania pozostawi testament.

Można go sporządzić samemu i na przykład zostawić u zaufanej osoby. W testamencie możemy podarować mieszkanie dowolnej osobie.

 

Aby spisany przez nas testament był ważny, musi spełniać następujące warunki:

 

1. Może zawierać wolę tylko jednego spadkodawcy. Nie można więc napisać wspólnego testamentu z mężem czy żoną, nawet jeśli mieszkanie jest wspólne.

 

2. Ostatnią wolę może spisać i odwołać tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych - jest pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona.

 

Kolorowe wykładziny podłogowe - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

3. Testament musi być spisany własnoręcznie i zwierać podpis. Dokument będzie nieważny, jeśli napiszemy go na komputerze i podpiszemy jedynie wydruk. Lepiej, żeby zawierał datę sporządzenia. Jej brak co prawda nie unieważnia testamentu, ale zostanie on uznany pod warunkiem, że nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu czy do wzajemnego stosunku kilku testamentów - czyli stwierdzenia, który został napisany wcześniej, a który później.

 

4. Testament musi być sporządzony z własnej woli. Wszelkie groźby czy nacisk wywierany na spadkodawcę unieważniają go.

 

5. Zawsze możemy zmienić swoją ostatnią wolę, czyli odwołać testament lub jego pewne postanowienia. Można to zrobić, spisując nowy dokument. Obowiązuje testament z ostatnią datą. Niszcząc poprzedni testament lub np. odrywając fragment z podpisem.

 

Wycieraczki wejściowe - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

Rodzaje testamentów

 

Pisemny - może brzmieć np. tak "Ja, Krystyna Kowalska, córka Dariusza i Lidii, urodzona w dniu 08.07.1937 r. w Płocku, oświadczam, że 1/2 spadku po mnie przekazuję mojej córce Joannie Nowak z domu Kowalskiej, a 1/2 spadku mojemu synowi Wojciechowi Kowalskiemu" Czytelny podpis.

 

Ustny - jest przewidziany w prawie i stosowany, gdy stan zdrowia nie pozwala na własnoręczne spisanie dokumentu. Uprawomocnia go obecność dwóch świadków i urzędnika samorządowego lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Urzędnik przy świadkach spisuje ostatnią wolę i odczytuje testament. Potem spadkodawca musi podpisać się pod dokumentem, a po nim składają podpisy urzędnik i świadkowie. Nie może oczywiście zabraknąć daty sporządzenia testamentu.

 

Notarialny - jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu notarialnego.

 

Wykładziny dywanowe - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

źródło: materiały prasowe pismo Cztery kąty