Jak przygotować elewacje odnawianego domu do ocieplenia?

Podłoże, do którego mocowania będzie warstwa ocieplenia, powinno być stabilne, nośne, suche i czyste.

Wszelkie substancje zmniejszające przyczepność, takie jak kurz, pył, brud, sadza, wykwity glony - muszą zostać usunięte.

 

Aby dobrze przygotować powierzchnię ścian remontowanego domu do ocieplenia, należy wykonać następujące czynności:

 

- oczyścić za pomocą miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia;

 

- skuć luźne resztki tynku oraz wystającą zaprawę ze spoin;

 

- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem;

 

- luźne i nienośne elementy elewacji skuć i uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem wymaganych okresów karencji;

 

- nie należy wyrównywać podłoża przez stosowanie miejscowych podklejek z płyt termoizolacyjnych;

 

- brud, sadzę lub tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem, ewentualnie z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, a następnie spłukać czysta wodą i pozostawić do wyschnięcia.

 

Przygotowane w ten sposób podłoże będzie charakteryzowało się dobrą przyczepnością. Da nam to pewność, że warstwa izolacji termicznej zostanie prawidłowo zamontowana i będzie dobrze spełniać swoja funkcję.

 

Chodniki wełniane - w Warszawie - www.wykladzinyotwock.pl

 

źródło: materiały prasowe miesięcznik Budujemy dom